Замяна на цветове

Отваря диалоговия прозорец „Замяна на цветове“, чрез който можете да заменяте цветове в растерни и метафайлови графики.

Можете да заменяте до четири различни цвята наведнъж.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Замяна на цветове (LibreOffice Draw и LibreOffice Impress).


Икона

Замяна на цветове

Цвят за Замяна на цветове

Показва цвета от избраното изображение, който е точно под текущата позиция на курсора на мишката. Тази възможност работи само ако е избран инструментът Замяна на цветове.

Замяна

Заменя избраните изходни цветове в текущото изображение с цветовете, зададени от вас в полетата Замяна с.

Цветове

Изброява изходните и заместващите цветове.

Поле за отметка за изходен цвят

Отметнете това поле, за да замените текущия изходен цвят с цвета, зададен в полето Замяна с.

Изходен цвят

>Показва цвета в избраното изображение, който желаете да замените. За да зададете изходен цвят, щракнете тук, щракнете върху Замяна на цветове, после щракнете върху цвят в избраното изображение.

Толеранс

Задайте толеранса за заместване на изходния цвят в оригиналното изображение. За да замените само цветовете, подобни на избрания от вас, въведете малка стойност. За да замените по-широк спектър от цветове, въведете по-висока стойност.

Замяна с

Показва наличните цветове за заместване. За да промените текущия списък с цветове, премахнете избора от изображението, изберете Форматиране - Област и отворете раздела Цветове.

Прозрачност

Заменя прозрачните области в текущото изображение със зададения от вас цвят.

Прозрачност

Изберете цвета, с който да се заменят прозрачните области в текущото изображение.

Моля, подкрепете ни!