Редактиране на речника

Редактирайте думите за преобразуване между китайски писмености.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Език - Преобразуване на китайски - бутон Редактиране на думи. Трябва да е включена поддръжката за азиатски езици.


Икона Бележка

В този диалогов прозорец можете да редактирате, добавяте и изтривате записи от речника за преобразуване. Името и пътят на речника е user/wordbook/commonterms.ctd. Не можете да изтривате подразбираните записи от този файл.


Традиционен китайски към опростен китайски

Преобразува от традиционен китайски към опростен китайски.

Опростен китайски към традиционен китайски

Преобразува от опростен китайски към традиционен китайски.

Обратно съответствие

Автоматично добавя към списъка съответствие в обратната посока за всяка въведена от вас модификация.

Дума

Въведете текста, който желаете да заменяте с думата - съответствие.

Съответствие

Въведете текста, с който желаете да заменяте думата.

Вид на думата

Определя вида на избраната дума.

Добавяне

Добавя думата към речника за преобразуване. Ако думата вече присъства в речника, новият вариант е с предимство.

Промяна

Съхранява променения запис в базата от данни.

Изтриване

Премахва от речника избрания потребителски запис.

Моля, подкрепете ни!