Преобразуване на китайски

Преобразува избрания текст на китайски от една китайска писменост в друга. Ако не е избран текст, се преобразува целият документ. Можете да ползвате тази команда само ако включите поддръжката за азиатски езици в - Езици и локали - Общи.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Език - Преобразуване на китайски. Трябва да е включена поддръжката за азиатски езици.


Посока на преобразуването

Изберете посоката на преобразуването.

Традиционен китайски към опростен китайски

Преобразува текст от традиционна китайска писменост в опростена. Щракнете върху OK за преобразуване на избрания текст. Ако не е избран текст, ще се преобразува целият документ.

Опростен китайски към традиционен китайски

Преобразува текст от опростена китайска писменост в традиционна. Щракнете върху OK за преобразуване на избрания текст. Ако не е избран текст, ще се преобразува целият документ.

Общи думи

Общите думи са думи с едно и също значение в традиционния и опростения китайски, които обаче се пишат с различни знаци.

Преобразуване на общите думи

Преобразува думи от два или повече знака, включени в списъка с често срещани думи. След претърсването на списъка, останалият текст се преобразува знак по знак.

Редактиране на думи

Отваря диалоговия прозорец Редактиране на речника, в който можете да редактирате списъка с думи за преобразуване.

Моля, подкрепете ни!