Език

Отваря подменю с команди, специфични за езика.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Tools - Language.

От интерфейса с раздели:

On the Review menu of the Review tab choose one of the language commands.

От лентите с инструменти:

Icon Manage Language

Manage Language


Преобразуване хангъл/ханджа

Converts the selected Korean text from Hangul to Hanja or from Hanja to Hangul. The menu command can only be called if you enable Asian language support under - Languages and Locales - General, and if a text formatted in Korean language is selected.

Преобразуване на китайски

Converts the selected Chinese text from one Chinese writing system to the other. If no text is selected, the entire document is converted. You can only use this command if you enable Asian language support in - Languages and Locales - General.

Синонимен речник

Отваря диалогов прозорец за заместване на текущата дума със синоним или сродна дума.

Още речници от Интернет

Отваря страницата с разширения – речници в подразбирания браузър.

Моля, подкрепете ни!