Език

Отваря подменю с команди, специфични за езика.

Преобразуване хангъл/ханджа

Преобразува избрания текст на корейски от хангъл към ханджа или обратно. Командата може да бъде извикана само ако е включена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици и е избран текст, форматиран с корейски език.

Преобразуване на китайски

Преобразува избрания текст на китайски от една китайска писменост в друга. Ако не е избран текст, се преобразува целият документ. Можете да ползвате тази команда само ако включите поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

Синонимен речник

Отваря диалогов прозорец за заместване на текущата дума със синоним или сродна дума.

Още речници от Интернет

Отваря страницата с разширения – речници в подразбирания браузър.

Моля, подкрепете ни!