Правопис

Проверява документа или текущата селекция за правописни грешки. Ако е инсталирано разширение за проверка на граматиката, диалоговият прозорец проверява и за граматически грешки.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Инструменти - Правопис.

От интерфейса с раздели:

Изберете Преглед - Правопис.

В менюто Преглед на раздела Преглед изберете Правопис.

От лентите с инструменти:

Икона

Правопис

От клавиатурата:

F7


Проверката на правописа започва в текущата позиция на курсора и продължава до края на документа или селекцията. След това можете да укажете продължаване от началото на документа.

Проверката на правописа търси погрешно написани думи и ви позволява да добавяте непознати думи към потребителски речник. Когато бъде намерена първата погрешно написана дума, се показва диалоговият прозорец Правопис.

Правописните грешки са подчертани с червено, а граматическите – със синьо.

Език на текста

Задава езика, за който се проверява правописът.

Пред името на езика има отметка, ако за него е включена проверка на правописа.

Липсва в речника

Показва изречението, като сгрешената дума е осветена. Редактирайте думата или изречението или щракнете върху някое от предложенията в текстовото поле по-долу.

Игнориране

Прескача непознатата дума и продължава проверката на правописа.

note

Надписът на този бутон се променя на Продължаване, ако оставите диалоговия прозорец „Правопис“ отворен, когато се върнете към документа. За да продължите проверката на правописа от текущата позиция на курсора, натиснете Продължаване.


Игнориране - всички

Прескача всички срещания на непознатата дума до края на текущата сесия на LibreOffice и продължава проверката на правописа.

Игнориране правило

Появява се при проверка на граматиката. Щракнете, за да игнорирате предлаганата граматическа промяна.

Добавяне в речника

Добавя непознатата дума към потребителски речник.

tip

За да добавите нов речник, натиснете Настройки, после Нов. След като LibreOffice бъде рестартиран, при натискане на Добавяне към речника ще се показват няколко дефинирани от потребителя речници. Изберете кой речник да поеме добавяната дума.


Предложения

Изброява думи, предложени за заместване на сгрешената. Изберете желаната дума и натиснете Поправяне или Поправяне - всички.

Поправяне

Заменя непознатата дума с текущото предложение. Ако сте променили нещо повече от сгрешената дума, се заменя цялото изречение.

Поправяне на всички

Заменя всички срещания на непознатата дума с текущото предложение.

Граматическа проверка

Отметнете, за да работите първо върху всички правописни грешки, а после – върху всички граматични.

Настройки

Отваря диалогов прозорец, в който можете да изберете потребителските речници и да зададете правилата за проверка на правописа.

Отмяна

Щракнете, за да отмените последната промяна в текущото изречение. Щракнете отново, за да отмените предходната промяна в същото изречение.

Моля, подкрепете ни!