Разпределяне на селекцията

Разпределя три или повече обекта равномерно по хоризонтална или вертикална ос. Освен това можете да разпределите равномерно разстоянията между обектите.

За достъп до тази команда...

Изберете три или повече обекта и

Изберете Фигура - Разпределяне на селекцията (LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Разпределяне на селекцията (LibreOffice Impress).

Икона за разпределяне

Разпределяне


Обектите се разпределят спрямо най-външните избрани обекти.

Оригинално разпределение на обектите

Хоризонтално

Задайте хоризонталното разпределяне за избраните обекти.

Хоризонтално отляво

Разпределя избраните обекти така, че левите им краища да са през равни разстояния.

Разпределяне на обектите хоризонтално отляво

Хоризонтално центрирано

Разпределя избраните обекти така, че хоризонталните им центрове да са през равни разстояния.

Разпределяне на обектите хоризонтално центрирано

Хоризонтално с равна разредка

Разпределя избраните обекти хоризонтално така, че разстоянията помежду им да са еднакви.

Разпределяне на обектите хоризонтално през равни разстояния

Хоризонтално отдясно

Разпределя избраните обекти така, че десните им краища да са през равни разстояния.

Разпределяне на обектите хоризонтално отдясно

Вертикално

Задайте вертикалното разпределяне за избраните обекти.

Вертикално отгоре

Разпределя избраните обекти така, че горните им краища да са през равни разстояния.

Разпределяне на обектите вертикално отгоре

Вертикално центрирано

Разпределя избраните обекти така, че вертикалните им центрове да са през равни разстояния.

Разпределяне на обектите вертикално центрирано

Вертикално с равна разредка

Разпределя избраните обекти вертикално така, че разстоянията помежду им да са еднакви.

Разпределяне на обектите хоризонтално през равни разстояния

Вертикално отдолу

>Разпределя избраните обекти така, че долните им краища да са през равни разстояния.

Разпределяне на обектите вертикално отдолу

Моля, подкрепете ни!