Разпределяне

Разпределя три или повече обекта равномерно по хоризонтална или вертикална ос. Освен това можете да разпределите равномерно разстоянията между обектите.

За достъп до тази команда...

Изберете Фигура - Разпределяне (LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Разпределяне (LibreOffice Impress).


Обектите се разпределят спрямо най-външните избрани обекти.

Хоризонтално

Задайте хоризонталното разпределяне за избраните обекти.

Няма

Не разпределя обектите хоризонтално.

Отляво

Разпределя обектите така, че левите им краища да са през равни разстояния.

Центрирано

Разпределя обектите така, че хоризонталните им центрове да са през равни разстояния.

Разредка

Разпределя хоризонтално обектите така, че разстоянията помежду им да са еднакви.

Отдясно

Разпределя обектите така, че десните им краища да са през равни разстояния.

Вертикално

Задайте вертикалното разпределяне за избраните обекти.

Няма

Не разпределя обектите вертикално.

Отгоре

Разпределя обектите така, че горните им краища да са през равни разстояния.

Центрирано

Разпределя обектите така, че вертикалните им центрове да са през равни разстояния.

Разредка

Разпределя вертикално обектите така, че разстоянията помежду им да са еднакви.

Отдолу

Разпределя обектите така, че долните им краища да са през равни разстояния.

Моля, подкрепете ни!