Текстури

Задава свойствата на текстурата на повърхността за избрания триизмерен обект. Тази възможност е достъпна само ако върху повърхността на обекта е приложена текстура. За да приложите бързо текстура, отворете прозореца Галерия, задръжте Shift+, след което плъзнете изображение върху избрания триизмерен обект.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Текстури.


Текстури

Задава свойствата на текстурата.

Тип

Задайте цветовите свойства на текстурата.

Черно-бяла

Преобразува текстурата в черно-бяла.

Икона

Черно-бяла

Цветна

Преобразува текстурата в цветна.

Икона

Цветна

Режим

Скрива или показва светлосянката.

Само текстура

Прилага текстурата без светлосянка.

Икона

Само текстура

Текстура и светлосянка

Прилага текстурата със светлосянка. За да определите настройките за засенчване на текстурата, щракнете върху бутона Светлосянка в диалоговия прозорец.

Икона

Текстура и светлосянка

Проекция - X

Задайте настройките за изобразяване на текстурата.

Според обекта

Автоматично нагласява текстурата според формата и размера на обекта.

Икона

Според обекта

Успоредна

Проектира текстурата успоредно на хоризонталната ос.

Икона

Успоредна

Кръгова

Обвива хоризонталната ос на текстурната шарка около сфера.

Икона

Кръгова

Проекция - Y

Щракнете върху съответните бутони, за да настроите текстурата спрямо оста Y на обекта.

Според обекта

Автоматично нагласява текстурата според формата и размера на обекта.

Икона

Според обекта

Успоредна

Проектира текстурата успоредно на вертикалната ос.

Икона

Успоредна

Кръгова

Обвива вертикалната ос на текстурната шарка около сфера.

Икона

Кръгова

Филтриране

Филтрира част от „шума“, който може да се получи при прилагане на текстура върху триизмерен обект.

Филтриране - вкл./изкл.

Замъглява леко текстурата, за да премахне нежеланите петънца.

Икона

Филтриране - вкл./изкл.

Моля, подкрепете ни!