Текстури

Задава свойствата на текстурата на повърхността за избрания триизмерен обект. Тази възможност е достъпна само ако върху повърхността на обекта е приложена текстура. За да приложите бързо текстура, отворете прозореца Галерия, задръжте Shift+, след което плъзнете изображение върху избрания триизмерен обект.

Икона за текстури

Текстури

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Текстури.


Текстури

Задава свойствата на текстурата.

Тип

Задайте цветовите свойства на текстурата.

Черно-бяла

Преобразува текстурата в черно-бяла.

Икона „черно-бяла“

Черно-бяла

Цветна

Преобразува текстурата в цветна.

Икона „цветна“

Цветна

Режим

Скрива или показва светлосянката.

Само текстура

Прилага текстурата без светлосянка.

Икона „Само текстура“

Само текстура

Текстура и светлосянка

Прилага текстурата със светлосянка. За да определите настройките за засенчване на текстурата, щракнете върху бутона Светлосянка в диалоговия прозорец.

Икона „Текстура и светлосянка“

Текстура и светлосянка

Проекция - X

Задайте настройките за изобразяване на текстурата.

Според обекта

Автоматично нагласява текстурата според формата и размера на обекта.

Икона „Според обекта“

Според обекта

Успоредна

Проектира текстурата успоредно на хоризонталната ос.

Икона

Успоредна

Кръгова

Обвива хоризонталната ос на текстурната шарка около сфера.

Икона „Кръгова“

Кръгова

Проекция - Y

Щракнете върху съответните бутони, за да настроите текстурата спрямо оста Y на обекта.

Според обекта

Автоматично нагласява текстурата според формата и размера на обекта.

Икона „Според обекта“

Според обекта

Успоредна

Проектира текстурата успоредно на вертикалната ос.

Икона „Успоредна“

Успоредна

Кръгова

Обвива вертикалната ос на текстурната шарка около сфера.

Икона „Кръгова“

Кръгова

Филтриране

Филтрира част от „шума“, който може да се получи при прилагане на текстура върху триизмерен обект.

Филтриране - вкл./изкл.

Замъглява леко текстурата, за да премахне нежеланите петънца.

Икона за включване и изключване на филтрирането

Филтриране - вкл./изкл.

Прилагане

Щракнете тук, за да приложите свойствата, показани в диалога, върху избрания обект.

Икона за прилагане

Прилагане

Обновяване

Щракнете тук, за да видите в диалога всички свойства на избрания обект.

Икона за обновяване

Обновяване

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Преобразуване в триизмерен обект

Използвайте тази икона, за да преобразувате избран двуизмерен обект в триизмерен. Можете също да изберете няколко двуизмерни обекта и да ги преобразувате в един общ триизмерен обект. За да преобразувате група от двуизмерни обекти към триизмерен, първо трябва да ги разгрупирате.

Икона за преобразуване в триизмерен обект

Преобразуване в триизмерен обект

Преобразуване в ротационно тяло

Щракнете тук, за да преобразувате избран двуизмерен обект в триизмерно ротационно тяло. Можете също да изберете няколко двуизмерни обекта и да ги преобразувате в едно общо ротационно тяло. За да преобразувате група от двуизмерни обекти към триизмерен, първо трябва да ги разгрупирате.

Икона за преобразуване в ротационно тяло

Преобразуване в ротационно тяло

Перспектива - вкл./изкл.

Щракнете тук, за да включите или изключите перспективата.

Икона за включване и изключване на перспективата

Перспектива - вкл./изкл.

Моля, подкрепете ни!