Осветление

Дефинирайте светлинния източник за избрания триизмерен обект.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Осветление.


Осветление

Задайте светлинния източник за обекта, както и цвета на светлината от източника и разсеяната светлина.

Светлинен източник

Щракнете два пъти, за да включите светлинния източник, после изберете цвят на светлината от списъка. Ако желаете, можете да зададете и цвета на разсеяната светлина, като изберете цвят в полето Разсеяна светлина. Можете да включвате и изключвате светлинен източник и с натискане на клавиша за интервал.

Икона

Светлинният източник е включен

Икона

Светлинният източник е изключен

Избор на цвят

Изберете цвят за текущия светлинен източник.

Изберете цвят в диалоговия прозорец за цвят

LibreOffice ви позволява да задавате свои собствени цветове чрез диаграмата и числовите входни полета в диалога Избор на цвят.

Икона

Натиснете бутона Избор на цвят в раздела Осветление на диалоговия прозорец Триизмерни ефекти.

Разсеяна светлина

Избор на цвят

Изберете цвят за разсеяната светлина.

Изберете цвят в диалоговия прозорец за цвят

LibreOffice ви позволява да задавате свои собствени цветове чрез диаграмата и числовите входни полета в диалога Избор на цвят.

Икона

Натиснете бутона Избор на цвят в раздела Осветление на диалоговия прозорец Триизмерни ефекти.

Мостра

Показва мостра на промените в светлинния източник.

Моля, подкрепете ни!