Осветление

Дефинирайте светлинния източник за избрания триизмерен обект.

Икона за осветление

Осветление

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Осветление.


Осветление

Задайте светлинния източник за обекта, както и цвета на светлината от източника и разсеяната светлина.

Светлинен източник

Щракнете два пъти, за да включите светлинния източник, после изберете цвят на светлината от списъка. Ако желаете, можете да зададете и цвета на разсеяната светлина, като изберете цвят в полето Разсеяна светлина. Можете да включвате и изключвате светлинен източник и с натискане на клавиша за интервал.

Икона за включен светлинен източник

Светлинният източник е включен

Икона за изключен светлинен източник

Светлинният източник е изключен

Избор на цвят

Изберете цвят за текущия светлинен източник.

Изберете цвят в диалоговия прозорец за цвят

LibreOffice ви позволява да задавате свои собствени цветове чрез диаграмата и числовите входни полета в диалога Избор на цвят.

Икона

Натиснете бутона Избор на цвят в раздела Осветление на диалоговия прозорец Триизмерни ефекти.

Разсеяна светлина

Избор на цвят

Изберете цвят за разсеяната светлина.

Изберете цвят в диалоговия прозорец за цвят

LibreOffice ви позволява да задавате свои собствени цветове чрез диаграмата и числовите входни полета в диалога Избор на цвят.

Икона

Натиснете бутона Избор на цвят в раздела Осветление на диалоговия прозорец Триизмерни ефекти.

Мостра

Показва мостра на промените в светлинния източник.

Прилагане

Щракнете тук, за да приложите свойствата, показани в диалога, върху избрания обект.

Икона за прилагане

Прилагане

Обновяване

Щракнете тук, за да видите в диалога всички свойства на избрания обект.

Икона за обновяване

Обновяване

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Преобразуване в триизмерен обект

Използвайте тази икона, за да преобразувате избран двуизмерен обект в триизмерен. Можете също да изберете няколко двуизмерни обекта и да ги преобразувате в един общ триизмерен обект. За да преобразувате група от двуизмерни обекти към триизмерен, първо трябва да ги разгрупирате.

Икона за преобразуване в триизмерен обект

Преобразуване в триизмерен обект

Преобразуване в ротационно тяло

Щракнете тук, за да преобразувате избран двуизмерен обект в триизмерно ротационно тяло. Можете също да изберете няколко двуизмерни обекта и да ги преобразувате в едно общо ротационно тяло. За да преобразувате група от двуизмерни обекти към триизмерен, първо трябва да ги разгрупирате.

Икона за преобразуване в ротационно тяло

Преобразуване в ротационно тяло

Перспектива - вкл./изкл.

Щракнете тук, за да включите или изключите перспективата.

Икона за включване и изключване на перспективата

Перспектива - вкл./изкл.

Моля, подкрепете ни!