Светлосянка

Задава настройките за светлосянка и хвърлена сянка на избрания триизмерен обект.

Икона за светлосянка

Светлосянка

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Светлосянка.


Светлосянка

Задайте вида светлосянка, който да бъде приложен върху избрания триизмерен обект.

Режим

Изберете желания вид светлосянка. При режима с плоски стени на всеки многоъгълник от повърхността на обекта се присвоява по един цвят. При светлосенките по метода на Гуро цветовете се преливат между многоъгълниците. При светлосенките по метода на Фонг цветовете се пресмятат прецизно за всеки пиксел, което изисква най-много изчислителна мощност.

Сянка

Добавя или премахва сянка от избрания триизмерен обект.

Икона

Включване/изключване на триизмерната сянка

Наклон на равнината

Въведете наклон от 0° до 90° за равнината на хвърлената сянка.

Камера

Задайте настройките за камера на избрания триизмерен обект.

Разстояние

Въведете разстоянието между гледната точка на камерата и центъра на избрания обект.

Фокусно разстояние

Въведете фокусното разстояние на камерата, като малка стойност отговаря на обектив „рибешко око“, а голяма – на телеобектив.

Прилагане

Щракнете тук, за да приложите свойствата, показани в диалога, върху избрания обект.

Икона за прилагане

Прилагане

Обновяване

Щракнете тук, за да видите в диалога всички свойства на избрания обект.

Икона за обновяване

Обновяване

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Преобразуване в триизмерен обект

Използвайте тази икона, за да преобразувате избран двуизмерен обект в триизмерен. Можете също да изберете няколко двуизмерни обекта и да ги преобразувате в един общ триизмерен обект. За да преобразувате група от двуизмерни обекти към триизмерен, първо трябва да ги разгрупирате.

Икона за преобразуване в триизмерен обект

Преобразуване в триизмерен обект

Преобразуване в ротационно тяло

Щракнете тук, за да преобразувате избран двуизмерен обект в триизмерно ротационно тяло. Можете също да изберете няколко двуизмерни обекта и да ги преобразувате в едно общо ротационно тяло. За да преобразувате група от двуизмерни обекти към триизмерен, първо трябва да ги разгрупирате.

Икона за преобразуване в ротационно тяло

Преобразуване в ротационно тяло

Перспектива - вкл./изкл.

Щракнете тук, за да включите или изключите перспективата.

Икона за включване и изключване на перспективата

Перспектива - вкл./изкл.

Моля, подкрепете ни!