Светлосянка

Задава настройките за светлосянка и хвърлена сянка на избрания триизмерен обект.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Светлосянка.


Светлосянка

Задайте вида светлосянка, който да бъде приложен върху избрания триизмерен обект.

Режим

Изберете желания вид светлосянка. При режима с плоски стени на всеки многоъгълник от повърхността на обекта се приписва по един цвят. При светлосенките по метода на Гуро цветовете се преливат между многоъгълниците. При светлосенките по метода на Фонг цветовете се пресмятат прецизно за всеки пиксел, което изисква най-много изчислителна мощност.

Сянка

Добавя или премахва сянка от избрания триизмерен обект.

Икона

Включване/изключване на триизмерната сянка

Наклон на равнината

Въведете наклон от 0° до 90° за равнината на хвърлената сянка.

Камера

Задайте настройките за камера на избрания триизмерен обект.

Разстояние

Въведете разстоянието между гледната точка на камерата и центъра на избрания обект.

Фокусно разстояние

Въведете фокусното разстояние на камерата, като малка стойност отговаря на обектив „рибешко око“, а голяма – на телеобектив.

Моля, подкрепете ни!