Геометрия

Наглася формата на избрания триизмерен обект. Можете да променяте формата само на такъв триизмерен обект, който е създаден чрез преобразуване от двуизмерен. За да преобразувате двуизмерен обект в триизмерен, изберете обекта, щракнете с десния бутон, после изберете Преобразуване - В триизмерен обект или Преобразуване - В ротационен обект.

Икона за геометрия

Геометрия

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Геометрия.


Геометрия

Задайте свойствата на формата на избрания триизмерен обект.

Заоблени ръбове

Въведете стойността, с която да се заоблят ъглите на избрания триизмерен обект.

Мащабирана дълбочина

Въведете количество, с което да се увеличи или намали площта на предната страна на избрания триизмерен обект.

Ъгъл на завъртане

Въведете ъгъла в градуси за завъртането на избрания триизмерен ротационен обект.

Дълбочина

Въведете дълбочината на екструдиране на избрания триизмерен обект. Тази възможност не е валидна за триизмерни ротационни обекти.

Сегменти

Можете да промените броя на сегментите, използвани за начертаване на тримерен ротационен обект.

Хоризонтално

Въведете броя хоризонтални сегменти за избрания триизмерен ротационен обект.

Вертикално

Въведете броя вертикални сегменти за избрания триизмерен ротационен обект.

Нормали

Позволява ви да промените начина на рендиране на триизмерната повърхност.

Според обекта

Рендира триизмерната повърхност според формата на обекта. Например кръгла форма се представя чрез сферична повърхност.

Икона

Според обекта

Плоски стени

Рендира триизмерната повърхност като многоъгълници.

Икона

Плоски стени

Сферично

Рендира гладка триизмерна повърхност.

Икона

Сферично

Обърнати нормали

Обръща светлинния източник.

Икона

Обърнати нормали

Двустранно осветяване

Осветява обекта и отвън, и отвътре. За да използвате източник на фонова светлина, щракнете върху този бутон и после върху бутона Обърнати нормали.

Икона

Двустранно осветяване

Двустранно

Затваря формата на триизмерен обект, създаден чрез екструдиране на свободно нарисувана линия (Преобразуване - В триизмерен обект).

Икона

Двустранно

Прилагане

Щракнете тук, за да приложите свойствата, показани в диалога, върху избрания обект.

Икона за прилагане

Прилагане

Обновяване

Щракнете тук, за да видите в диалога всички свойства на избрания обект.

Икона за обновяване

Обновяване

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Преобразуване в триизмерен обект

Използвайте тази икона, за да преобразувате избран двуизмерен обект в триизмерен. Можете също да изберете няколко двуизмерни обекта и да ги преобразувате в един общ триизмерен обект. За да преобразувате група от двуизмерни обекти към триизмерен, първо трябва да ги разгрупирате.

Икона за преобразуване в триизмерен обект

Преобразуване в триизмерен обект

Преобразуване в ротационно тяло

Щракнете тук, за да преобразувате избран двуизмерен обект в триизмерно ротационно тяло. Можете също да изберете няколко двуизмерни обекта и да ги преобразувате в едно общо ротационно тяло. За да преобразувате група от двуизмерни обекти към триизмерен, първо трябва да ги разгрупирате.

Икона за преобразуване в ротационно тяло

Преобразуване в ротационно тяло

Перспектива - вкл./изкл.

Щракнете тук, за да включите или изключите перспективата.

Икона за включване и изключване на перспективата

Перспектива - вкл./изкл.

Моля, подкрепете ни!