Триизмерни ефекти

Задава свойствата на триизмерни обекти или преобразува двуизмерен обект в триизмерен.

За достъп до тази команда...

Икона „Триизмерни ефекти“

Триизмерни ефекти


Геометрия

Наглася формата на избрания триизмерен обект. Можете да променяте формата само на такъв триизмерен обект, който е създаден чрез преобразуване от двуизмерен. За да преобразувате двуизмерен обект в триизмерен, изберете обекта, щракнете с десния бутон, после изберете Преобразуване - В триизмерен обект или Преобразуване - В ротационен обект.

Икона за геометрия

Геометрия

Светлосянка

Задава настройките за светлосянка и хвърлена сянка на избрания триизмерен обект.

Икона за светлосянка

Светлосянка

Осветление

Дефинирайте светлинния източник за избрания триизмерен обект.

Икона за осветление

Осветление

Текстури

Задава свойствата на текстурата на повърхността за избрания триизмерен обект. Тази възможност е достъпна само ако върху повърхността на обекта е приложена текстура. За да приложите бързо текстура, отворете прозореца Галерия, задръжте Shift+, след което плъзнете изображение върху избрания триизмерен обект.

Икона за текстури

Текстури

Материал

Променя оцветяването на избрания триизмерен обект.

Икона за материал

Материал

Прилагане

Щракнете тук, за да приложите свойствата, показани в диалога, върху избрания обект.

Икона за прилагане

Прилагане

Обновяване

Щракнете тук, за да видите в диалога всички свойства на избрания обект.

Икона за обновяване

Обновяване

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Преобразуване в триизмерен обект

Използвайте тази икона, за да преобразувате избран двуизмерен обект в триизмерен. Можете също да изберете няколко двуизмерни обекта и да ги преобразувате в един общ триизмерен обект. За да преобразувате група от двуизмерни обекти към триизмерен, първо трябва да ги разгрупирате.

Икона за преобразуване в триизмерен обект

Преобразуване в триизмерен обект

Преобразуване в ротационно тяло

Щракнете тук, за да преобразувате избран двуизмерен обект в триизмерно ротационно тяло. Можете също да изберете няколко двуизмерни обекта и да ги преобразувате в едно общо ротационно тяло. За да преобразувате група от двуизмерни обекти към триизмерен, първо трябва да ги разгрупирате.

Икона за преобразуване в ротационно тяло

Преобразуване в ротационно тяло

Перспектива - вкл./изкл.

Щракнете тук, за да включите или изключите перспективата.

Икона за включване и изключване на перспективата

Перспектива - вкл./изкл.

Моля, подкрепете ни!