Източници на данни

Този раздел съдържа информация относно преглеждането и редактирането на таблици в бази от данни.

Бази от данни – общ преглед

note

Не можете да използвате браузъра за източници на данни върху таблица с данни, която е отворена в изглед Проектиране.


Преглеждане на източниците на данни

Командите за браузъра на източници на данни се намират в лентата Данни от таблица и в контекстните менюта.

Избиране на записи

За да изберете запис от таблица в база от данни, щракнете върху заглавието на реда му или щракнете върху някое заглавие на ред, след което използвайте клавишите със стрелки нагоре и надолу.

Следната таблица описва как се избират отделните елементи в браузъра за източници на данни:

Избор

Действие

Запис

Щракнете върху заглавие на ред

Няколко записа или премахване на избора

Задръжте и щракнете върху заглавието на реда.

Колона

Щракнете върху заглавието на колоната

Поле за данни

Щракнете в полето за данни

Цялата таблица

Щракнете в заглавието на реда със заглавия на колони


Лента Данни от таблица (редактиране на данни в таблица)

Икона

Позволява ви да редактирате, добавяте и изтривате записи от таблицата в базата от данни.

Изрязване, копиране и поставяне на данни

Можете да изрязвате, копирате и поставяте полета от таблица в изглед Източник на данни. Браузърът за източници на данни поддържа също така плъзгане и пускане на записи или текст и числа от други файлове на LibreOffice.

Не можете да плъзгате и пускате в полета от тип „да/не“, полета с двоични данни или изображения, както и в полета – броячи.

note

Плъзгането и пускането работи само в режим Редактиране.


Лента Данни от таблица

В лентата за данни от таблица можете да управлявате изгледа на данните.

Навигация в източниците на данни

Ползвайте лентата за навигация в долната част на изгледа Източник на данни, за да преминавате между записите.

Първи запис

Икона

Преминаване към първия запис в таблицата.

Предишен запис

Икона

Преминаване към предишния запис в таблицата.

Номер на запис

Въведете номера на записа, който желаете да видите, и натиснете Enter.

Следващ запис

Икона

Преминаване към следващия запис в таблицата.

Последен запис

Икона

Преминаване към последния запис в таблицата.

Нов запис

Икона

Вмъква нов запис в текущата таблица. За да създадете запис, щракнете върху бутона със звездичка (*) в долната част на изгледа с таблицата. В края на таблицата ще бъде добавен празен ред.

Брой записи

Показва броя на записите. Например „Запис 7 от 9(2)“ означава, че в таблица, съдържаща 9 записа, са избрани два (2), а курсорът е в запис номер 7.

Организиране на таблици

За да достигнете до командите за форматиране на таблица, щракнете с десния бутон върху заглавие на колона или ред.

Формат на таблица

Форматира избрания ред или редове.

Височина на ред

Променя височината на текущия ред или избраните редове.

Изтриване на редове

Изтрива избрания ред или редове.

Формат на колона

Форматира избраната колона или колони.

Ширина на колона

Променя ширината на текущата колона или избраните колони.

Скриване на колони

Скрива избраната колона или колони. За да покажете скритите колони, щракнете с десния бутон върху произволно заглавие на колона и изберете Показване на колони.

Показване на колони

Показва скрити колони. Изберете от списъка колоната, която желаете да се вижда, или Всички, за да се покажат всички скрити колони.

Моля, подкрепете ни!