Подравняване

Задава настройките за подравняване на текущата клетка или избраните клетки.

За достъп до тази команда...


Хоризонтално

Изберете настройката за хоризонтално подравняване, която желаете да приложите върху съдържанието на клетките.

По подразбиране

Подравнява числата отдясно, а текста – отляво.

Икона Бележка

Ако е избрана настройката По подразбиране, числата ще бъдат подравнявани отдясно, а текстът – отляво.


Отляво

Подравнява съдържанието на клетката отляво.

Икона в лентата Форматиране:

Icon Align Left

Подравняване отляво

Отдясно

Подравнява съдържанието на клетката отдясно.

Икона в лентата Форматиране:

Icon Align Right

Подравняване отдясно

Центрирано

Центрира хоризонтално съдържанието на клетката.

Икона в лентата Форматиране:

Icon Centered

Двустранно

Подравнява съдържанието на клетката с левия и десния й ръб.

Икона в лентата Форматиране:

Icon Justified

Двустранно

Запълнено

Повтаря съдържанието на клетката (число или текст), запълвайки видимата област от клетката. Тази възможност не работи за текст, съдържащ нови редове.

Разпределено

Подравнява съдържанието равномерно през клетката. За разлика от Двустранно разпределя и последния ред текст.

Отстъп

Подравнява спрямо левия ръб на клетката според въведеното разстояние.

Вертикално

Изберете настройката за вертикално подравняване, която желаете да приложите върху съдържанието на клетките.

По подразбиране

Подравнява съдържанието на клетката в долния й край.

Отгоре

Подравнява съдържанието на клетката по горния й ръб.

Икона в лентата Форматиране:

Отдолу

Подравнява съдържанието на клетката по долния й ръб.

Икона в лентата Форматиране:

Икона за подравняване отдолу

Подравняване отдолу

В средата

Центрира вертикално съдържанието на клетката.

Икона в лентата Форматиране:

Икона за вертикално центриране

Вертикално центриране

Двустранно

Подравнява съдържанието на клетката с горния и долния й ръб.

Разпределено

Същото като Двустранно, освен при вертикален текст. Тогава се държи подобно на Разпределено по хоризонтала, т.е. разпределя и последния ред.

Ориентация на текста

Задава ориентацията на текста в съдържанието на клетката.

Щракнете върху пръстена, за да зададете ориентацията на текста.

Градуси

Въведете ъгъла на завъртане от 0 до 360 градуса за текста в избраната клетка или клетки.

Отправен ръб

Задайте ръба на клетката, от който да се изписва завъртеният текст.

  1. Разпростиране на текста от долния ръб на клетката: изписва завъртения текст от долния ръб на клетката в посока навън.

  2. Разпростиране на текста от горния ръб на клетката: изписва завъртения текст от горния ръб на клетката в посока навън.

  3. Разпростиране на текста вътре в клетката: изписва завъртения текст само в клетката.

Вертикално изписване

Подрежда текста вертикално.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Режим Оформление за азиатски езици

Това поле за отметка е налично само ако е включена поддръжката за азиатски езици и посоката на текста е вертикална. Подравнява азиатските знаци един под друг в избраната клетка или клетки. Ако клетката съдържа няколко реда текст, те се преобразуват в текстови колони, подредени от дясно наляво. Западните знаци в преобразувания текст се завъртат с 90 надясно. Азиатските знаци не се завъртат.

Свойства

Укажете изливането на текста в клетката.

Автоматично пренасяне на текста

Излива текста на следващ ред, когато достигне ръба на клетката. Броят на редовете зависи от ширината на клетката. За да въведете ръчно знак за нов ред, натиснете +Enter в клетката.

Вмъкване на нов ред в клетка

Активиране на сричкопренасянето

Разрешава сричкопренасянето при пренасяне текст на следващия ред.

Свиване до размера на клетката

Намалява видимата големина на шрифта, така че съдържанието на клетката да се побере в ширината й. Не можете да приложите тази команда върху клетка, съдържаща знаци за нов ред.

Моля, подкрепете ни!