Тема

Добавя цветове към избраната страница образец.

Общи

Име

Указва име за тази тема за страница образец.

Набор от цветове

Име

Указва име за този набор от цветове.

Фон – тъмен 1

Указва първия тъмен цвят, който да се използва за тъмен фон, обикновено черен.

Текст – светъл 1

Указва първия светъл цвят, който да се използва за светъл текст, обикновено бял.

Фон – тъмен 2

Указва втория тъмен цвят, който да се използва за тъмен фон. Той обикновено е тъмен, но не точно черен.

Текст – светъл 2

Указва втория светъл цвят, който да се използва за светъл текст. Той обикновено е светъл, но не точно бял.

Акцент 1

Първи цвят по избор. Обикновено е достатъчно тъмен, че светлият текст да бъде четлив, когато цветът се използва за фон.

Акцент 2

Втори цвят по избор.

Акцент 3

Трети цвят по избор.

Акцент 4

Четвърти цвят по избор.

Акцент 5

Пети цвят по избор.

Акцент 6

Шести цвят по избор.

Хипервръзка

Цвят, използван за непроследени хипервръзки.

Проследена хипервръзка

Цвят, използван за проследени хипервръзки.

Моля, подкрепете ни!