Текстови колони

Добавя колони към текста в избрания графичен обект.

Брой колони

Указва в колко колони да се оформи текстът на графичния обект.

Разстояние

Указва разстоянието между колоните.

Моля, подкрепете ни!