Анимиран текст

Добавя ефект - анимация към текста в избрания графичен обект.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - - Анимиран текст.


Ефекти за анимация на текст

Изберете ефекта, който желаете да приложите, после задайте свойствата му.

Ефекти

Изберете анимационния ефект, който желаете да приложите върху текста в избрания графичен обект. За да премахнете анимационен ефект, изберете Без ефект.

Наляво

Превърта текста от дясно наляво.

Икона

Стрелка наляво

Надясно

Превърта текста от ляво надясно.

Икона

Стрелка надясно

Нагоре

Превърта текста от долу нагоре.

Икона

Стрелка нагоре

Надолу

Превърта текста от горе надолу.

Икона

Стрелка надолу

Свойства

Начало отвътре

Текстът е видим и се намира вътре в графичния обект при прилагането на ефекта.

Видим текст при изход

Текстът остава видим след прилагането на ефекта.

Ефекти за анимация

Задайте настройките за зацикляне на анимацията.

Непрекъсната

Възпроизвежда анимационния ефект непрекъснато. За да зададете броя повторения на ефекта, изчистете отметката от това поле и въведете брой в полето Непрекъсната.

Непрекъсната - числово поле

Въведете желания брой на повторенията за анимационния ефект.

Стъпка

Задайте стъпката за превъртане на текста.

Пиксели

Определя големината на стъпката в пиксели.

Нарастване - числово поле

Въведете броя стъпки, с който да се превърти текстът.

Закъснение

Задайте продължителността на изчакването преди повтаряне на ефекта.

Автоматично

LibreOffice автоматично определя времето между повторенията на ефекта. За да зададете закъснението ръчно, изчистете отметката от това поле и въведете стойност в текстовото поле Автоматично.

Автоматично - числово поле

Въведете продължителността на изчакването преди повтарянето на ефекта.

Моля, подкрепете ни!