Влизане в група

Отваря избраната група, така че да можете да редактирате всеки обект поотделно. Ако избраната група съдържа други групи, можете да повторите тази команда и върху подгрупите. Тази команда не разгрупира обектите за постоянно.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

От контекстното меню:

Изберете Влизане в група.

От интерфейса с раздели:

Изберете Рисуване - Влизане в група.

От лентите с инструменти:

Икона за влизане в група

Вход в група


tip

За да изберете отделен обект от група, задръжте и щракнете върху обекта.


Моля, подкрепете ни!