Разгрупиране

Разделя избраната група на самостоятелни обекти.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

От контекстното меню:

Изберете Разгрупиране.

От интерфейса с раздели:

От лентите с инструменти:

Икона за разгрупиране

Разгрупиране


За да разложите вложените групи в дадена група, трябва да повторите командата върху всяка подгрупа.

Моля, подкрепете ни!