Разгрупиране

Разделя избраната група на самостоятелни обекти.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню - изберете Разгрупиране.

Икона за разгрупиране

Разгрупиране


За да разложите вложените групи в дадена група, трябва да повторите командата върху всяка подгрупа.

Моля, подкрепете ни!