Разгрупиране

Разделя избраната група на самостоятелни обекти.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Групиране - Разгрупиране (текстови документи, електронни таблици).

Изберете Фигура - Групиране - Разгрупиране (документи - рисунки).

Отворете контекстното меню - изберете Разгрупиране.

Икона

Разгрупиране


За да разложите вложените групи в дадена група, трябва да повторите командата върху всяка подгрупа.

Моля, подкрепете ни!