Групиране

Групира избраните обекти, така че да могат да се местят като един обект.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню - изберете Групиране (за текстови полета и фигури).

Икона за групиране

Групиране


Свойствата на отделните обекти се запазват дори след като ги групирате. Можете да влагате групи, т.е. да имате група в друга група.

Моля, подкрепете ни!