Групиране

Групира избраните обекти, така че да могат да бъдат местени и форматирани като един обект.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Групиране.

От контекстното меню:

Изберете Групиране.

От интерфейса с раздели:

Изберете раздела Рисуване.

От лентите с инструменти:

Икона за групиране

Групиране


Работа с групи

За да редактирате отделните обекти от група, щракнете с десния бутон и изберете

Когато редактирате група, обектите, които не са част от нея, избледняват.

С Tab и Shift+Tab можете да обхождате напред и назад обектите от групата.

За да излезете от група, щракнете с десния бутон и изберете

Групиране

Групира избраните обекти, така че да могат да се местят като един обект.

Разгрупиране

Разделя избраната група на самостоятелни обекти.

Влизане в група

Отваря избраната група, така че да можете да редактирате всеки обект поотделно. Ако избраната група съдържа други групи, можете да повторите тази команда и върху подгрупите. Тази команда не разгрупира обектите за постоянно.

Излизане от група

Затваря група, така че повече не можете да редактирате поотделно обектите в нея. Ако работите във вложена група, се затваря само тя.

Моля, подкрепете ни!