Диалог „Fontwork“ (за разполагане на текст по протеженеито на крива)

Прост инструмент за изписване на текст по протежението на крива без допълнителни ефекти.

note

С диалоговия прозорец Fontwork можете да накарате текст да следва извивките на крива. Нарисувайте крива, щракнете двукратно върху нея и въведете текст. Сега, докато кривата е избрана, можете да задействате командата „Fontwork“. .


Икони за подравняване

Можете да огънете текста по всякаква фигура. Повечето от фигурите по избор в лентата „Рисуване“ трябва да бъдат преобразувани в друг тип, преди да се използват с Fontwork. В Impress или Draw щракнете с десния бутон върху фигурата и изберете Преобразуване - В крива/многоъгълник/очертание. Ако искате, сега можете да копирате и поставите преобразуваната фигура в Writer за използване с Fontwork. За фигурите от лентите Остарели кръгове и елипси и Остарели правоъгълници не е необходимо преобразуване. Фигурата Дъга от набора с основни фигури също се счита за остаряла.

Премахва подравняването по базова линия.

Икона

Изключено

Използва горния или долния ръб на избрания обект за базова линия на текста.

Икона

Завъртане

Използва горния или долния ръб на избрания обект като базова линия на текста и запазва оригиналното вертикално подравняване на отделните знаци.

Икона

Изправени

Накланя хоризонтално знаците в текстовия обект.

Икона

Наклон по хоризонтала

Накланя вертикално знаците в текстовия обект.

Икона

Наклон по вертикала

Обръща посоката на изливане на текста и обръща огледално самия текст по хоризонтала или вертикала. За да използвате тази команда, трябва първо да зададете друга базова линия за текста.

Икона

Ориентация

Подравнява текста с левия край на базовата линия.

Икона

Подравняване отляво

Центрира текста върху базовата линия.

Икона

Центриране

Подравнява текста с десния край на базовата линия.

Икона

Подравняване отдясно

Преоразмерява текста, за да пасне на дължината на базовата линия.

Икона

Авторазмер на текста

Въведете желаната големина на разстоянието между базовата линия на текста и основите на отделните знаци.

Икона

Разстояние

Въведете големината на разстоянието между началото на базовата линия и началото на текста.

Икона

Отстъп

Скрива или показва базовата линия на текста или краищата на избрания обект.

Икона

Контур

Показва или скрива кантовете на отделните знаци в текста.

Икона

Контур на текста

Премахва ефектите за сянка, приложени върху текста.

Икона

Без сянка

Добавя сянка към текста в избрания обект. Натиснете този бутон, след което въведете параметрите на сянката в полетата Разстояние - X и Разстояние - Y.

Икона

Вертикална

Добавя наклонена сянка към текста в избрания обект. Натиснете този бутон, след което въведете параметрите на сянката в полетата Разстояние - X и Разстояние - Y.

Икона

Наклонена

Хоризонтално разстояние

Въведете хоризонталното разстояние между знаците на текста и ръба на сянката.

Икона

Разстояние - X

Вертикално разстояние

Въведете вертикалното разстояние между знаците на текста и ръба на сянката.

Икона

Разстояние - Y

Цвят на сянката

Изберете цвят за сянката на текста.

Моля, подкрепете ни!