Диалог „Fontwork“ (за разполагане на текст по протеженеито на крива)

Прост инструмент за изписване на текст по протежението на крива без допълнителни ефекти.

note

С диалоговия прозорец Fontwork можете да накарате текст да следва извивките на крива. Нарисувайте крива, щракнете двукратно върху нея и въведете текст. Сега, докато кривата е избрана, можете да задействате командата „Fontwork“. .


Икони за подравняване

Можете да огънете текста по всякаква фигура. Повечето от фигурите по избор в лентата „Рисуване“ трябва да бъдат преобразувани в друг тип, преди да се използват с Fontwork. В Impress или Draw щракнете с десния бутон върху фигурата и изберете Преобразуване - В крива/многоъгълник/очертание. Ако искате, сега можете да копирате и поставите преобразуваната фигура в Writer за използване с Fontwork. За фигурите от лентите Остарели кръгове и елипси и Остарели правоъгълници не е необходимо преобразуване. Фигурата Дъга от набора с основни фигури също се счита за остаряла.

Базова линия – изкл.

Премахва подравняването по базова линия.

Икона „изключено“

Базова линия – изкл.

Завъртане

Използва горния или долния ръб на избрания обект за базова линия на текста.

Икона

Завъртане

Изправени

Използва горния или долния ръб на избрания обект като базова линия на текста и запазва оригиналното вертикално подравняване на отделните знаци.

Икона „Изправени“

Изправени

Наклон по хоризонтала

Накланя хоризонтално знаците в текстовия обект.

Икона за наклон по хоризонтала

Наклон по хоризонтала

Наклон по вертикала

Накланя вертикално знаците в текстовия обект.

Икона за наклон по вертикала

Наклон по вертикала

Ориентация

Обръща посоката на изливане на текста и обръща огледално самия текст по хоризонтала или вертикала. За да използвате тази команда, трябва първо да зададете друга базова линия за текста.

Икона за ориентация

Ориентация

Подравняване отляво

Подравнява текста с левия край на базовата линия.

Икона за подравняване отляво

Подравняване отляво

Центрирано подравняване

Центрира текста върху базовата линия.

Икона за центрирано подравняване

Центрирано подравняване

Подравняване отдясно

Подравнява текста с десния край на базовата линия.

Икона за подравняване отдясно

Подравняване отдясно

Авторазмер на текста

Преоразмерява текста, за да пасне на дължината на базовата линия.

Икона за авторазмер на текста

Авторазмер на текста

Разстояние

Въведете желаната големина на разстоянието между базовата линия на текста и основите на отделните знаци.

Икона за разстояние

Разстояние

Отстъп

Въведете големината на разстоянието между началото на базовата линия и началото на текста.

Икона за отстъп

Отстъп

Контур

Скрива или показва базовата линия на текста или краищата на избрания обект.

Икона за контур

Контур

Контур на текста

Показва или скрива кантовете на отделните знаци в текста.

Икона за контур на текста

Контур на текста

Няма сянка на текста

Премахва ефектите за сянка, приложени върху текста.

Икона за текст без сянка

Без сянка

Добавяне сянка на текста

Добавя сянка към текста в избрания обект. Натиснете този бутон, след което въведете параметрите на сянката в полетата Разстояние - X и Разстояние - Y.

Икона за добавяне сянка на текста

Добавяне сянка на текста

Наклонена сянка на текста

Добавя наклонена сянка към текста в избрания обект. Натиснете този бутон, след което въведете параметрите на сянката в полетата Разстояние - X и Разстояние - Y.

Икона за наклонена сянка на текста

Наклонена сянка на текста

Хоризонтално разстояние или наклон на сянката

Въведете хоризонталното разстояние между знаците на текста и края на сянката или ъгъла на отклонение на сянката от вертикала.

Икона за разстояние по X

Разстояние по X или наклон на сянката

Вертикално разстояние или размер на сянката

Въведете вертикалното разстояние между знаците на текста и края на сянката или размера на сянката в проценти от размера на знаците.

Икона за разстояние по Y

Разстояние по Y или размер на сянката

Цвят на сянката

Изберете цвят за сянката на текста.

Моля, подкрепете ни!