Като знак

Закотвя избрания обект като знак в текущия текст. Височината на текущия ред от текста се увеличава, ако обектът стърчи над (и/или под) канта за най-високия знак или обект в реда.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Котва - Като знак.


Моля, подкрепете ни!