Като знак

Закотвя избрания елемент като знак в текущия текст. Ако височината на избрания елемент е по-голяма от текущия размер на шрифта, височината на съдържащия го ред се увеличава.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Закотвяне - Като знак.


Моля, подкрепете ни!