Към клетката

Закотвя избрания елемент към клетка. Иконата на котвата се показва в горния ляв ъгъл на клетката.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Format - Anchor - To Cell.

От контекстното меню:

Choose Anchor - To Cell.

От интерфейса с раздели:

Choose Image - Anchor menu - To Cell.


Моля, подкрепете ни!