Към клетката

Закотвя избрания елемент към клетка. Иконата на котвата се показва в горния ляв ъгъл на клетката.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Котва - Към клетка.


Моля, подкрепете ни!