Към абзац

Закотвя избрания обект за текущия абзац.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Закотвяне - Към абзац.


Иконата на котвата се показва до лявото поле на страницата в началото на абзаца.

Моля, подкрепете ни!