Към абзац

Закотвя избрания обект за текущия абзац.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Котва - Към абзац.

От контекстното меню:

Изберете Котва - Към абзац.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изображение - Котва - Към абзац.


Обектите с такава котва могат да се позиционират спрямо страницата или нейната текстова област, както и спрямо абзаца или неговата текстова област.

Иконата на котвата се показва до лявото поле на страницата в началото на абзаца.

note

Когато за позициониране се използва абзац и той се разпростира в повече от една страница или колона, настройките за позициониране, които се отнасят до област на абзаца или текстова област на абзаца, се прилагат само върху тази част от абзаца, която е в същата страница или колона като котвата


Моля, подкрепете ни!