Към страница

Закотвя избрания обект така, че винаги да остава на текущата страница.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Котва - Към страница.


Обектите с такава котва могат да се позиционират спрямо цялата страница или спрямо текстовата ѝ област.

Позицията на закотвения обект в текущата страница не се променя, когато към документа се добавя или премахва съдържание.

Текущата страница остава в документа, с текущата си позиция в последователността на страниците, докато обектът е закотвен към нея.

Иконата на котвата се показва в горния ляв ъгъл на страницата.

Моля, подкрепете ни!