Закотвяне

Задава настройките за закотвяне на избрания обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Закотвяне.

В лентата Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона за закотвяне

Промяна на котвата


Позволява ви да превключвате между възможностите за закотвяне.

Към страница

Закотвя избрания елемент за текущата страница.

Моля, подкрепете ни!