Изпращане отзад

Премества избрания обект най-отзад в реда на изобразяване, така че да бъде зад останалите обекти.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

От контекстното меню:

Изберете Подреждане - Изнасяне отзад.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изображение - Изнасяне отзад.

Изберете Обект - Изнасяне отзад.

От лентите с инструменти:

Икона за изнасяне отзад

Изнасяне отзад


Моля, подкрепете ни!