Преместване назад

Премества избрания обект с едно ниво назад, така че да бъде по-близо до фона.

За достъп до тази команда...

От лентите с инструменти:

Икона за преместване назад

Преместване назад


Моля, подкрепете ни!