Преместване назад

Премества избрания обект с едно ниво назад, така че да бъде по-близо до фона.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Подреждане - Преместване назад (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подреждане - Преместване назад (LibreOffice Draw).

+минус (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане - Преместване назад (LibreOffice Impress).

Икона за преместване назад

Преместване назад


Моля, подкрепете ни!