Изнасяне отпред

Премества избрания обект най-отпред в реда на изобразяване, така че да бъде пред останалите обекти.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

От контекстното меню:

Изберете Подреждане - Изнасяне отпред.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изображение - Изнасяне отпред.

Изберете Обект - Изнасяне отпред.

От лентите с инструменти:

Икона за изнасяне отпред

Изнасяне отпред


Моля, подкрепете ни!