Flip Horizontally

Обръща избрания обект или обекти хоризонтално с дясната част наляво.

За достъп до тази команда...

Изберете Фигура - Огледално обръщане - Хоризонтално (LibreOffice Draw).

Изберете Форматиране - Изображение - Свойства и отворете раздела Изображение.

Изберете Форматиране - Огледално обръщане - Хоризонтално.

Щракнете с десния бутон върху избран обект - изберете Огледално обръщане - Хоризонтално (LibreOffice Impress).

Икона за хоризонтално огледално обръщане

Хоризонтално огледално обръщане


Моля, подкрепете ни!