Огледално обръщане

Обръща огледално избрания обект по хоризонтала или вертикала.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

От контекстното меню:

Choose Rotate or Flip

От лентите с инструменти:

Icon Rotate or Flip

Rotate or Flip


Вертикално огледално обръщане

Обръща избрания обект или обекти вертикално с долната част нагоре.

Хоризонтално огледално обръщане

Обръща избрания обект или обекти хоризонтално с дясната част наляво.

Моля, подкрепете ни!