Изнесено означение

Задайте свойствата на избраното изнесено означение.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Позиция и размер - Изнесен текст. Това е достъпно само за изнесени означения, които са текстови карета, не и за потребителски фигури.


Икона Бележка

Тези изнесени означения са наследени от първите версии на LibreOffice. За да ги вмъквате, трябва да персонализирате лента с инструменти или меню. По-новите изнесени означения предлагат повече възможности, например лента „Изнесени означения“Icon, в която можете да избирате фо̀рмата.


Стилове за изнесени означения

Щракнете върху стила за изнесени означения, който искате да приложите върху избраното изнесено означение.

Разредка

Въведете големината на разстоянието между края на линията на изнесеното означение и рамката му.

Удължение

Изберете откъде желаете да започва удължената част от линията на изнесеното означение спрямо рамката му.

Дължина

Въведете дължината на отсечката между рамката и чупката в линията на изнесеното означение.

Икона Бележка

Полето Дължина е достъпно само ако изберете стила Пречупена съединителна линия и оставите полето Оптимално без отметка.


Оптималнo

Щракнете тук, за да укажете оптимално показване на линия с единична чупка.

Моля, подкрепете ни!