Наклон и радиус на ъгъл

Накланя избрания обект или заобля ъглите на правоъгълен обект.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Позиция и размер - Наклон и радиус на ъгъл.


Раздел „Наклон и радиус на ъгъл“

Радиус на ъгъл

Можете да заобляте ъглите само на правоъгълен обект.

Радиус

Въведете радиуса на кръга, който желаете да се използва за заоблените върхове.

Наклон

Накланя избрания обект според зададена от вас ос.

Ъгъл

Въведете ъгъла на оста на наклона. Ъгълът на наклона определя колко е наведен или полегнал даден обект спрямо нормалното си вертикално положение.

Контролни точки 1 и 2

Някои фигури имат специален манипулатор, който можете да плъзгате, за да променяте свойствата на фигурата. Върху тези специални манипулатори показалецът на мишката се превръща в символ ръка. Контролните точки са свързани с координатите X и Y на тези манипулатори. Ако обектът няма манипулатор, стойностите в тези полета са нули. Когато фигурата има една контролна точка, координатите на другата контролна точка са нули.

Въведете стойност, за да зададете координатите X и Y на контролните точки на обекта.

Контролни точки във фигура

Моля, подкрепете ни!