Завъртане

Върти избрания обект.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Позиция и размер - Завъртане.

Икона за завъртане

Въртене


Център на въртене

Избраният обект се завърта около зададената от вас реперна точка. Подразбираният репер е в центъра на обекта.

note

Ако зададете репер твърде далече извън границите на обекта, при въртенето обектът може да се окаже извън страницата.


Позиция по X

Въведете хоризонталното разстояние от левия ръб на страницата до реперната точка.

Позиция по Y

Въведете вертикалното разстояние от горния ръб на страницата до реперната точка.

Подразбирани настройки

Щракнете там, където желаете да поставите реперната точка.

Ъгъл на завъртане

Задайте ъгъла в градуси, на който желаете да завъртите избрания обект, или щракнете в решетката за завъртане.

Ъгъл

Въведете ъгъла в градуси, на който желаете да завъртите избрания обект.

Подразбирани настройки

Щракнете, за да зададете ъгъла на завъртане като стойност, кратна на 45 градуса.

Моля, подкрепете ни!