Позиция и размер

Преоразмерява или мести избрания обект.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Позиция и размер - Позиция и размер.


Позиция

Задайте местоположението на избрания обект върху страницата.

Позиция X

Въведете хоризонталното разстояние, на което желаете да отместите обекта спрямо базовата точка, избрана в решетката.

Позиция Y

Въведете вертикалното разстояние, на което желаете да отместите обекта спрямо базовата точка, избрана в решетката.

Базова точка

Щракнете върху базова точка в решетката, след което въведете големината на отместването спрямо тази точка в полетата Позиция Y и Позиция X. Базовите точки отговарят на манипулаторите за избиране върху обекта.

Размер

Задайте с колко желаете да промените размера на избрания обект спрямо избраната базова точка.

Ширина

Въведете ширина за избрания обект.

Височина

Въведете височина за избрания обект.

Запазване на пропорциите

Поддържа едни и същи пропорции, когато преоразмерявате избрания обект.

Базова точка

Щракнете върху базова точка в решетката, след което въевдете нови размери за избрания обект в полетата Ширина и Височина.

Защитаване

Позиция

Предотвратява промени в позицията или размера на избрания обект.

Размер

Не ви позволява да преоразмерявате обекта.

Напасване

Указва дали размерът на графичен обект да се приспособява към размера на въведения текст.

Ширина според текста

Разширява обекта хоризонтално до ширината на текста, ако обектът е по-малък от текста.

Височина според текста

Увеличава височината на обекта до тази на текста, ако обектът е по-малък от текста.

Моля, подкрепете ни!