Позиция и размер

Оразмерява, мести, върти или накланя избрания обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Позиция и размер.


Позиция и размер

Преоразмерява или мести избрания обект.

Завъртане

Върти избрания обект.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!