Шарка

Запълва обекта с проста двуцветна шарка, избрана на тази страница.

Шарка

Изброява наличните шарки. Можете също така да променяте или създадете своя собствена шарка.

note

За да преименувате шарка, изберете я, щракнете с десния бутон и изберете Преименуване. За да изтриете шарка, изберете я, щракнете с десния бутон и изберете Изтриване.


Добавяне

Добавя шарка по избор към текущия списък. Задайте свойствата на шарката, след което натиснете този бутон.

Промяна

Прилага текущите свойства на шарка върху избраната шарка. Ако желаете, можете да запазите шарката под различно име.

Настройки

Тук можете да нарисувате или промените шарка.

Редактор на шарки

Нарисувайте шарката в решетката от 8 × 8 пиксела. За да включите пиксел от шарката, щракнете върху него, а за да го изключите, щракнете отново.

Цвят за чертане

Задайте цвета на включените пиксели от шарката.

Цвят на фона

Задайте цвета на изключените пиксели от шарката.

Мостра

Показва мостра на текущия избор.

Моля, подкрепете ни!