Прозрачност

Тук можете да зададете настройките за прозрачност на запълването, приложено върху избрания обект.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Област - Прозрачност (документи - рисунки).

Изберете раздела Форматиране - Обект и фигура - Област - Прозрачност (документи - презентации).

Изберете раздела Форматиране - Стена на диаграма - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Фон на диаграма - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Дъно на диаграма - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Всички заглавия - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Основно заглавие - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Подзаглавие - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Заглавие (ос X) - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Заглавие (ос Y) - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Заглавие (ос Z) - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Свойства на обект - Точка от графиката - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Свойства на обект - Серия от данни - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Прозрачност.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Transparency tab.


Режим на прозрачност

Задайте желания вид на прозрачността.

Без прозрачност

Изключва прозрачността на цветовете. Това е подразбираната настройка.

Прозрачност

Включва прозрачността на цветовете. Изберете тази настройка, след което въведете число в полето, като 0% означава напълно непрозрачно, а 100% – изцяло прозрачно.

Брояч Прозрачност

Настройва прозрачността на текущия цвят на запълване. Въведете число между 0% (непрозрачно) и 100% (напълно прозрачно).

Градиент

Прилага градиент на прозрачността върху телущия цвят на запълване. Изберете тази настройка, след което задайте свойствата на градиента.

Тип

Изберете типа на желания градиент на прозрачността.

Център X

Въведете хоризонталното отместване за градиента.

Център Y

Въведете вертикалното отместване за градиента.

Ъгъл

Въведете ъгъл на завъртане за градиента.

Начало на прехода

Въведете стойността за корекция на прозрачната площ от градиента. Подразбираната стойност е 0%.

Начална стойност

Въведете стойност на прозрачността в началото на градиента, като 0% означава напълно непрозрачно, а 100% – напълно прозрачно.

Крайна стойност

Въведете стойност на прозрачността в края на градиента, като 0% означава напълно непрозрачно, а 100% – напълно прозрачно.

Мостра

Използвайте мострата, за да видите ефекта от промените, преди да приложите прозрачността върху запълването на избрания обект.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!