Растерни изображения

Изберете растерно изображение, което искате да използвате за запълване, или добавете своя собствена растерна шарка.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Област - Растерни изображения.


Растерно изображение

Изброява наличните растерни изображения. Можете също да импортирате растерни изображения.

За да преименувате растерно изображение, изберете го, щракнете с десния бутон и изберете Преименуване. За да изтриете растерно изображение, изберете го, щракнете с десния бутон и изберете Изтриване.

Добавяне/Импортиране

Намерете растерното изображение, което желаете да импортирате, след което щракнете върху Отваряне. Изображението ще бъде добавено в списъка с наличните растерни шарки.

note

Импортираните растерни изображения се съхраняват в потребителския ви профил и могат да се използват в други документи.


Настройки

Стил

Размер

Размер на плочките или размер за режима „по избор“.

Позиция

Изберете позицията за закотвяне на растерното изображение в областта на обекта.

Позиция на мозайката

Отместване на мозайката

Задайте дали плочките да се отместват по редове или по колони. С бутона брояч укажете стойността на отместването.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Моля, подкрепете ни!