Изображение

Изберете изображение, което искате да използвате като шарка за запълване, или добавете свое собствено.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Област - Изображение.


Изображение

Изброява наличните изображения. Можете също да импортирате изображения.

За да преименувате изображение, изберете го, щракнете с десния бутон и изберете Преименуване. За да изтриете изображение, изберете го, щракнете с десния бутон и изберете Изтриване.

Добавяне/Импортиране

Намерете изображението, което искате да импортирате, след което щракнете върху Отваряне. Изображението ще бъде добавено в списъка с наличните изображения.

note

Импортираните изображения се записват в потребителския ви профил и могат да се използват в други документи.


Настройки

Стил

Размер

Размер на плочките или размер за режима „по избор“.

Позиция

Изберете позицията за закотвяне на изображението в областта на обекта.

Позиция на мозайката

Отместване на мозайката

Задайте дали плочките да се отместват по редове или по колони. С бутона брояч укажете стойността на отместването.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Моля, подкрепете ни!