Щриховка

Тук можете да зададете свойствата на щриховка или да запишете нова.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Област - Щриховка.

- Щриховка.


Щриховка

Изброява наличните щриховки. Можете също така да промените или създадете своя собствена щриховка.

note

За да преименувате щриховка, изберете я, щракнете с десния бутон и изберете Преименуване. За да изтриете щриховка, изберете я, щракнете с десния бутон и изберете Изтриване.


Добавяне

Добавя щриховка по избор към текущия списък. Задайте свойствата на щриховката, след което щракнете върху този бутон.

Промяна

Прилага текущите свойства на щриховка върху избраната щриховка. Ако желаете, можете да запазите щриховката под различно име.

Настройки

В тази област можете да дефинирате или промените шарка за щриховане.

Разредка

Въведете големината на празното пространство между линиите на щриховката.

Ъгъл

Въведете ъгъла на завъртане за линиите на щриховката или щракнете върху позиция в решетката за ъгъл.

Тип щриховка

Изберете желания от вас тип линии за защриховане.

Цвят на линията

Изберете цвета на линиите на щриховката.

Цвят на фона

За да приложите фонов цвят, отметнете полето Цвят на фона, после изберете цвят.

Мостра

Показва мостра на текущия избор.

Моля, подкрепете ни!