Градиенти

Тук можете да изберете градиент, да промените свойствата на градиент, както и да записвате и зареждате списъци с градиенти.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Област - Градиенти.


Градиент

Изброява наличните градиенти. Можете също така да променяте или създавате свои собствени градиенти.

Добавяне

Добавя градиент по избор към текущия списък. Задайте свойствата на градиента, след което натиснете този бутон.

Промяна

Прилага текущите свойства на градиент върху избрания градиент. Ако желаете, можете да запишете градиента под друго име.

note

За да преименувате градиент, изберете го, щракнете с десния бутон и изберете Преименуване. За да изтриете градиент, изберете го, щракнете с десния бутон и изберете Изтриване.


Настройки

Чрез настройките можете да зададете или промените градиент.

Тип

Изберете градиента, който желаете да приложите.

Център X

Въведете хоризонталното отместване за градиента, като 0% отговаря на текущата хоризонтална позиция на крайния цвят в градиента. Крайният цвят е този, който е избран в полето Краен цвят.

Център Y

Въведете вертикалното отместване за градиента, като 0% отговаря на текущата вертикална позиция на крайния цвят в градиента. Крайният цвят е този, който е избран в полето Краен цвят.

Ъгъл

Въведете ъгъл на завъртане за избрания градиент.

Начало на прехода

Въведете стойност за корекция на площта на крайния цвят в градиента. Крайният цвят е този, който е избран в полето Краен цвят.

Начален цвят

Изберете цвят за началната точка на градиента.

Въведете интензивност за цвета в полето Начален цвят, като 0% означава черно, а 100% е избраният цвят.

Краен цвят

Изберете цвят за началната точка на градиента.

Въведете интензивност за цвета в полето Краен цвят, като 0% означава черно, а 100% е избраният цвят.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи след потвърждение.

Мостра

Показва мостра на текущия избор.

Моля, подкрепете ни!