Цветове

Изберете цвят за прилагане, запишете текущия списък с цветове или заредете друг списък.

За достъп до тази команда...

Натиснете бутона Цвят в някоя от долните ситуации:

Изберете Изглед - Стилове - изберете стил - отворете контекстното меню - изберете раздела Промяна/Нов - .

Изберете раздела Форматиране - Област - Област.

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Област (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Легенда - Област (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Стена на диаграма - Област (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Дъно на диаграма - Област (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Основна област на диаграма - Област (документи – диаграми).


Страницата „Цвят“ в диалога

Цветове

Палитра

Изберете цветовата палитра в списъчното поле, за да посочите цвета за избрания обект. Наборът от цветове на палитрата се показва отдолу.

Последни цветове

Показва цветовете, които са били избирани най-скоро.

Палитра по избор

Щракнете върху Добавяне, за да отворите диалог за задаване на име за цвета. Палитрата се променя на „по избор“.

Щракнете върху Изтриване, за да изтриете цвета от палитрата по избор.

note

Не можете да добавяте или изтривате цветове в палитрите, предлагани от инсталацията ви.


Активен

Показва текущия активен цвят за обекта. Непосредствено по-долу се изписват стойностите на червения, синия и зеления компонент и шестнайсетичният код на цвета.

Нов

Показва новия цвят за обекта, който ще бъде приложен, когато натиснете OK.

Ч, З и С

Стойностите за червения, синия и зеления компонент на новия цвят. Можете да зададете новия цвят, като въведете стойностите за червено, зелено и синьо в съответните полета броячи Ч, З и С. Допустимите стойности са от 0 до 255 включително.

Шестн.

Стойността на цвета, изразена шестнадесетично. Можете да въведете шестнадесетичната стойност в полето Шестн..

Посочване

Отваря диалога за избиране на цвят, в който по графичен начин да посочите желания цвят.

Нулиране

Нулира промените, внесени в текущия раздел, до стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец. При затваряне на диалоговия прозорец не се изисква потвърждение.

Моля, подкрепете ни!