Цветове

Изберете цвят за прилагане, запишете текущия списък с цветове или заредете друг списък.

За достъп до тази команда...

Натиснете бутона Цвят в някоя от долните ситуации:


Страницата „Цвят“ в диалога

Цветове

Палитра

Изберете цветовата палитра в списъчното поле, за да посочите цвета за избрания обект. Наборът от цветове на палитрата се показва отдолу.

note

Палитрата Цветове на темата показва цветовете от текущата тема, ако документът има такава.


note

Палитрата Цветове на документа показва цветовете, използвани в текущия документ.


Последни цветове

Показва цветовете, които са били избирани най-скоро.

Палитра по избор

Щракнете върху Добавяне, за да отворите диалог за задаване на име за цвета. Палитрата се променя на „по избор“.

Щракнете върху Изтриване, за да изтриете цвета от палитрата по избор.

note

Не можете да добавяте или изтривате цветове в палитрите, предлагани от инсталацията ви.


Активен

Показва текущия активен цвят за обекта. Непосредствено по-долу се изписват стойностите на червения, синия и зеления компонент и шестнайсетичният код на цвета.

Нов

Показва новия цвят за обекта, който ще бъде приложен, когато натиснете OK.

Ч, З и С

Стойностите за червения, синия и зеления компонент на новия цвят. Можете да зададете новия цвят, като въведете стойностите за червено, зелено и синьо в съответните полета броячи Ч, З и С. Допустимите стойности са от 0 до 255 включително.

Шестн.

Стойността на цвета, изразена шестнадесетично. Можете да въведете шестнадесетичната стойност в полето Шестн..

Посочване

Отваря диалога за избиране на цвят, в който по графичен начин да посочите желания цвят.

Нулиране

Нулира промените, внесени в текущия раздел, до стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец. При затваряне на диалоговия прозорец не се изисква потвърждение.

Моля, подкрепете ни!