Област (Фон, Осветяване)

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Можете да добавяте към подразбираните списъци свои цветове, градиенти, щриховки, двуцветни шарки и шарки изображения за използване впоследствие.

За достъп до тази команда...


Няма

Избраният обект няма да се запълва.

Цветове

Изберете цвят за прилагане, запишете текущия списък с цветове или заредете друг списък.

Изберете вида на запълването, което желаете да приложите върху избрания графичен обект.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!