Област

Задава свойствата за запълване на избрания графичен обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Област.

В лентата Линия и запълване щракнете върху

Икона за област

Област


Област (Фон, Осветяване)

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Сянка

Тук можете да добавите сянка към избрания графичен обект и да зададете свойствата й.

Прозрачност

Тук можете да зададете настройките за прозрачност на запълването, приложено върху избрания обект.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!