Стилове за краища

Редактирайте или създавайте стилове за краища на линия.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Линия - Стилове за краища.


Управление на стиловете за краища

Позволява ви да организирате текущия списък със стилове за краища на линии.

Заглавие

Показва името на избрания стил за краища.

Стил за край на линия

Изберете от списъка предварително дефиниран стил за край на линия.

Добавяне

За да дефинирате стил по избор за край на линия, изберете графичен обект в документа, след което щракнете тук.

Промяна

Променя името на избрания стил за краища.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи след потвърждение.

Зареждане на стилове за краища

Импортира списък със стилове за краища.

Записване на стилове за краища

Запазва текущия списък със стилове за краища, за да можете по-късно да го заредите отново.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Моля, подкрепете ни!