Стилове за линии

Редактирайте или създавайте стилове за прекъснати или пунктирани линии.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Линия - Стилове за линии.


Свойства

Стил за линии

Изберете стила на линията, която желаете да създадете.

Тип

Изберете желаната комбинация от тирета и точки.

Брой

Въведете броя на последователните повторения на тирето или точката.

Дължина

Въведете дължината на тирето.

Разредка

Въведете желаната големина на празното пространство между точките или тиретата.

Приспособяване към дебелината на линията

Автоматично наглася параметрите спрямо ширината на линията.

Добавяне

Създава нов стил за линия с текущите настройки. Въведете име за новия стил за линии.

Промяна

Обновява избрания стил за линия, използвайки текущите настройки. За да промените името на избрания стил, въведете ново име, когато бъдете подканени.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи след потвърждение.

Зареждане на стилове за линии

Зарежда списък със стилове за линии.

Записване на стилове за линии

Запазва текущия списък със стилове за линии, така че после можете да го заредите отново.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Моля, подкрепете ни!