Линия

Задава настройки за формата на избраната линия.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Линия (Impress и Draw).

Изберете Форматиране - Текстово поле и фигура - Линия (Writer).

Изберете Форматиране - Обект - Линия (Calc).

В лентата Линия и запълване щракнете върху

Икона за линия

Линия


Линия

Задайте настройките за форматиране на избраната линия или линията, която желаете да начертаете. Освен това можете да добавите специални краища към линията или да променяте символите в диаграма.

Стилове за линии

Редактирайте или създавайте стилове за прекъснати или пунктирани линии.

Стилове за краища

Редактирайте или създавайте стилове за краища на линия.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!