Описание

Присвоява текстова алтернатива и описание на избрания обект. Тези текстове са налични като алтернативни етикети в документа за използване от инструментите за достъпност. Те са налични и като етикети за изображения, когато експортирате документа.

За достъп до тази команда...

Щракнете с десния бутон върху избрано изображение, рамка или OLE обект - изберете раздела Свойства - Настройки.

За избран обект изберете Форматиране - Описание.


Текстова алтернатива

Въведете кратко описание на съществените подробности на избрания обект за хора, които не го виждат. Този текст се използва от технологиите за достъпност.

Описание

Въведете по-дълго описание на обекта, особено ако е твърде сложен или съдържа твърде много детайли, за да бъде описан адекватно с късата Текстова алтернатива. Използвайте Описание, за да добавите допълнителна информация към краткото описание в Текстова алтернатива. Този текст се използва от технологиите за достъпност.

note

За изображения Текстова алтернатива и Описание се експортират със съответния етикет във формати HTML и PDF (не забравяйте да активирате настройката Универсална достъпност (PDF/UA) при експортиране на PDF).


Моля, подкрепете ни!