Описание

Приписва име и описание на избрания обект. Те са достъпни за инструментите за достъпност и се преобразуват в алтернативни етикети при експортиране на документа.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню за обекта - изберете Описание.


Заглавие

Въведете заглавен текст. Това кратко име ще се вижда като алтернативен етикет във формат HTML. Инструментите за достъпност могат да четат този текст.

Описание

Въведете описание. Дългият описателен текст може да бъде въведен, за да се опише сложен обект или група обекти за потребители, ползващи софтуер за четене на екрана. Описанието е видимо за инструментите за достъпност като алтернативен етикет.

Моля, подкрепете ни!