Равни ширини на колони

Изравнява ширините на избраните колони от таблица. Ширината на самата таблица и на неизбраните колони остава непроменена.

За достъп до тази команда...

Изберете колони в таблица, щракнете с десния бутон, изберете Размер - Равни ширини на колони.

Икона за равни ширини на колони

Равни ширини на колони


За да бъде достъпна тази команда, трябва да са избрани поне две колони, и е достатъчно да е избрана по една клетка от колона.

Моля, подкрепете ни!