Междуредия

Задайте големината на разстоянието между редовете в текста на абзаца.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню - изберете Междуредия.


Единични междуредия

Прилага единични междуредия в текущия абзац Това е подразбираната настройка.

1,5 реда

Задава междуредия от ред и половина в текущия абзац.

Двойни междуредия

Задава двойни междуредия в текущия абзац.

Моля, подкрепете ни!