Редова разредка

Задайте големината на разстоянието между редовете в текста на абзаца.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Разредка.


Единична

Прилага единична редова разредка в текущия абзац. Това е подразбираната настройка.

1,5 реда

Задава редова разредка от ред и половина в текущия абзац.

Двойна

Задава двойна редова разредка в текущия абзац.

Моля, подкрепете ни!